Välkommen


Till denna tillfälliga hemsida
(som finns medan vi bygger en ordentlig).

Bli medlem

Vanlig medlem

Vanligt medlemskap i föreningen, för ett kalenderår.

Stödmedlem

Ge lite extra stöd + få 10% rabatt vid köp av antologier.

Ge en gåva

Ge en gåva för att stödja föreningens arbete.

Nu är förköpet igång av den andra antologin!

Nästa bok kommer ha följande teman:

  • Hur känns det att dissociera?
  • Att dissociera men inte uppleva sig som flera delar
  • En liten/yngre del berättar
  • Brev till mig själv


DEADLINE 15 januari 2021