OM FÖRENINGEN

Äntligen en förening som är inriktad på dissociation!

Om oss

Om dissociation är en förening som arbetar för att samla och sprida information om dissociation. Vi arbetar också för att människor med dissociativ problematik ska kunna finna en plattform där de kan identifiera sig själva, göra sig hörda och sedda som likvärdiga medlemmar i samhället.


I detta samlingsbegrepp (dissociation) ingår alla former av dissociativa uttryck oberoende av diagnos.

Föreningens uppgifter är att

  • Sprida och samla information om dissociation på sätt som beslutas av föreningens högst styrande organ som är årsmötet och i förlängningen föreningens styrelse.

  • Stödja de enskilda medlemmarna genom informationsinsatser mm.

  • Stödja verksamheter som bygger på de enskilda medlemmarnas engagemang.


För att lära dig mer om föreningen kan du läsa vårda stadgar eller verksamhetsplanen för 2020.

Bli medlem eller ge en gåva

Som medlem i föreningen Om dissociation kan du vara med och bestämma vad föreningen ska göra. Du gör det också möjligt att föreningen alls ska kunna ha någon verksamhet. Som det är idag handlar större delen av föreningens ekonomi om att finansiera utgivning av antologier, där  dissociativa själva skildrar upplevelser och tankar om dissociation. Pengar går även till till exempel kostnader för banktjänster och hemsida.

Medlemskap

50 kr

Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår, oavsett när på året du betalar den. Som medlem får du möjlighet att vara med på möten och får mejl när det händer något särskilt i föreningen.

Stödmedlemskap

200 kr

Som stödmedlem gäller samma som för vanliga medlemmar, men du får dessutom 10% rabatt när du beställer antologier. Köpen måste då göras via mejladress medlemskap@dissociation.nu

Gåva

Genom att ge en gåva kan du ge lite extra stöd till föreningen och vår verksamhet.

Hur betalar du?

Swish, Om dissociation

123 565 31 75

Det enklaste är att betala med Swish. Använd numret ovan eller vår QR-kod.


För att bli medlem: Skriv namn och e-post i rutan för meddelande.


För att bli stödmedlem: Skriv "stödmedlem" och sen namn och e-post i rutan för meddelande.


För att ge en gåva: Skriv "gåva" i rutan för meddelande.

Har du inte swish?

Om du inte har Swish är det möjligt att göra en överföring till vårt bankkonto. 


Kontakta i så fall oss på 

medlemskap@dissociation.nu

så löser vi det.

Problem eller frågor?


medlemskap@dissociation.nu